TTV μόλυνση

Όλο το περιεχόμενο iLive ελέγχεται από ιατρικούς εμπειρογνώμονες για να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη και πραγματική.

Έχουμε αυστηρές οδηγίες για την επιλογή πηγών πληροφοριών και συνδέουμε μόνο με αξιόπιστους ιστότοπους, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και, όπου είναι δυνατόν, αποδεδειγμένη ιατρική έρευνα. Λάβετε υπόψη ότι οι αριθμοί σε παρένθεση ([1], [2] κ.λπ.) είναι διαδραστικοί σύνδεσμοι για τέτοιες μελέτες.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά μας είναι ανακριβές, ξεπερασμένο ή με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμο, επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.

Το όνομα «ιός μετάδοσης μετάγγισης» - ένας ιός μετάδοσης μετάγγισης (TTV), υποδεικνύει την αρχική του ανίχνευση σε ασθενείς με ηπατίτιδα μετά τη μετάγγιση. Το TTV ανήκει στην οικογένεια Circoviridae. Το Virion είναι ένα σωματίδιο χωρίς περίβλημα, μεγέθους 30-50 nm, που αποτελείται από ένα μονόκλωνο DNA μιας κυκλικής δομής που περιέχει 3852 νουκλεοτίδια. Διαπιστώθηκε η παρουσία υπερμεταβλητών και διατηρημένων περιοχών DNA του ιού.

Η ανάλυση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών απομονωμένων TTV που ελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου αποκάλυψε γονότυπους (έως 16) και αρκετούς υποτύπους αυτού του ιού. Η σχέση μεταξύ της κυκλοφορίας ενός συγκεκριμένου γονότυπου TTV και μιας συγκεκριμένης περιοχής δεν έχει προσδιοριστεί. Οι πιο συνηθισμένοι γονότυποι είναι οι Gla και Gib. Πολλοί γονότυποι TTV μπορούν να ανιχνευθούν ταυτόχρονα στον ίδιο ασθενή, ο οποίος σχετίζεται είτε με επαναλαμβανόμενη μόλυνση με αυτόν τον ιό, είτε με μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο DNA του ιού.

Επιδημιολογία λοίμωξης TTV

Η τηλεόραση είναι πανταχού παρούσα, αλλά άνιση. Ο επιπολασμός μεταξύ του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών είναι 1,9-16,7%, στις ασιατικές χώρες - 11-42%. Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, τα ποσοστά ανίχνευσης είναι 1-10,7% και 1,2%, αντίστοιχα. Τις περισσότερες φορές, το TTV βρίσκεται στον πληθυσμό των αφρικανικών χωρών (στο 44-83% αυτών που ερωτήθηκαν). Η συχνότητα της ανίχνευσης TTV αυξάνεται με την ηλικία των ερωτηθέντων και, ιδίως, μεταξύ ορισμένων ομάδων του πληθυσμού. Έτσι, το ποσοστό ανίχνευσης DNA TTV στο αίμα των δοτών είναι σημαντικά υψηλότερο από ό, τι στον πληθυσμό (Σκωτία - 46%, Φινλανδία - 73%, Σιγκαπούρη - 98%). Η ομάδα με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από TTV περιλαμβάνει τοξικομανείς, πόρνες, ομοφυλόφιλους. ασθενείς με αιμοφιλία και ασθενείς με χρόνια αιμοκάθαρση, δηλαδή άτομα με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από ιούς ηπατίτιδας με παρεντερική και σεξουαλική μετάδοση του παθογόνου.

Παρά την ανακάλυψη της TTV για πρώτη φορά σε ασθενείς με παρεντερική ηπατίτιδα, περαιτέρω μελέτες έχουν δείξει ότι η TTV μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω του μηχανισμού κοπράνων. Η παρουσία του ιού στη χολή, τα κόπρανα, συμπεριλαμβανομένης ταυτόχρονα με την παρουσία του στον ορό του αίματος, έχει αποδειχθεί. Το TTV βρίσκεται στο αίμα ορισμένων αγροτικών (ταύρων, χοίρων, κοτόπουλων, προβάτων) και κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες). Η δοκιμή DNA TTV για το ζωικό γάλα ήταν θετική. Τέλος, έχει αναφερθεί ένα ξέσπασμα οξείας ηπατίτιδας κοπράνων στο στόμα στην Κίνα, στην οποία αποκλείστηκε ο ρόλος των γνωστών ηπατοτροπικών ιών. Ωστόσο, και οι 16 ασθενείς που εξετάστηκαν για DNA TTV βρέθηκαν να το έχουν στο αίμα τους, υποδηλώνοντας έναν αιτιολογικό ρόλο για την TTV σε αυτό το ξέσπασμα..

Τα ευρήματα δείχνουν την πολλαπλότητα των μηχανισμών μετάδοσης TTV. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ευαισθησίας TTV.

Όπως καθιερώθηκε από τους T. Nishizawa et al. (1997), καθώς και οι N. Okamoto et al. (2000), η TTU ανιχνεύεται με υψηλή συχνότητα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα "ούτε Α, ούτε G" (46%), σε ασθενείς με αιμοφιλία (68%), σε εθισμένους σε ναρκωτικά (40%), σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (46%), καθώς και από αιμοδότες (12%).

Ανίχνευση TTV DNA σε ορό αίματος σε διάφορα αχλάδια του πληθυσμού της Ιαπωνίας (Okamoto Ν. Et al, 1998)

Ιοτική ηπατίτιδα TTV (προσδιορισμός RNA) (ποιοτική)

Το 1997 οι T. Nishizawa, H. Okamoto et al. περιγράφονται για πρώτη φορά 5 περιπτώσεις ηπατίτιδας μετά τη μετάγγιση, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε ασθενείς 8-11 εβδομάδες μετά τη μετάγγιση αίματος, στις οποίες ήταν δυνατό να εντοπιστεί το DNA ενός νέου παθογόνου που σχετίζεται με ηπατική βλάβη. Στη μελέτη της ηπατίτιδας, αναπτύχθηκε μια παράδοση για τον προσδιορισμό των πρόσφατα εντοπισμένων ιών από τα αρχικά του ασθενούς στον οποίο καταγράφηκε για πρώτη φορά ένα θετικό αποτέλεσμα. Με βάση αυτό, ο ιός ονομάστηκε TTV. Ωστόσο, ο αρχικός ορισμός της σε ασθενείς με ηπατίτιδα μετά τη μετάγγιση αποδίδει το όνομα μετάγγιση μετάδοση μεταδόσεων στον ιό, δηλαδή έναν ιό που μεταδίδεται με μετάγγιση αίματος.
Ο νέος ηπατοτροπικός ιός περιέχει DNA, μεγέθους 30-50 nm, έχει κυκλικά κουλουριασμένο γονιδίωμα και αποτελείται από περίπου 3500-4000 νουκλεοτίδια. Το γονιδίωμα TTV αντιπροσωπεύεται από μονόκλωνο DNA. Στην αρχική φάση της μελέτης, η TTV ανατέθηκε στην οικογένεια Parvoviridae. Ωστόσο, κατά τη σύγκριση των χαρακτηριστικών της TTV με ιούς που ανήκουν στην οικογένεια Gircoviridae (με ιό αναιμίας κοτόπουλου, χοίρους και φυτικούς κυκλοϊούς), αποκαλύφθηκε μια συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ τους (έχουν μόριο DNA ενός μονόκλωνου). Παρά το γεγονός ότι το μέγεθος του ιού και το μήκος του γονιδιώματος είναι μεγαλύτερα στην TTV από ό, τι στους κυκλοϊούς, τα χαρακτηριστικά πυκνότητας αυτών των ιών είναι παρόμοια, πράγμα που δείχνει μια παρόμοια αναλογία πρωτεΐνης προς DNA. Αυτό επέτρεψε στην TTV να χαρακτηριστεί ως νέο μέλος της οικογένειας Circoviridae. Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, η TTV μπορεί να αναγνωριστεί ως το πρώτο μέλος μιας νέας οικογένειας ιών, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Circinoviridae (από το λατινικό circinatio - "περιγράψτε έναν κύκλο").
Η σύγκριση περισσότερων από 200 προϊόντων απομόνωσης TTV που ελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου επέτρεψε στους N. Okamoto et al. για τον εντοπισμό 16 γονότυπων του ιού, ο οποίος αποδόθηκε σε μολύνσεις με έναν μηχανισμό επαφής με το αίμα της μετάδοσης του παθογόνου. Με αναντιστοιχία νουκλεοτιδικής αλληλουχίας άνω του 30%, το προϊόν απομόνωσης θεωρήθηκε ως γονότυπος και στην περιοχή από 11 έως 15%, ως υποτύπος. Ο γονότυπος απομονωμάτων TTV που ελήφθησαν από τον ίδιο ασθενή έχει καταδείξει την πιθανότητα ταυτόχρονης κυκλοφορίας πολλών γονότυπων του ιού. Η μελέτη των απομονωμένων TTV απομονωμένων από μονοπύρηνα κύτταρα πλάσματος και περιφερικού αίματος (PBMCs) έδειξε διαφορετικούς γονότυπους στον ίδιο ασθενή. Αυτά τα δεδομένα κατέστησαν δυνατή την υπόθεση της ύπαρξης οργανοτροπισμού για διάφορες παραλλαγές TTV. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι η TTV μπορεί να κρυφτεί σε PBMC και ταυτόχρονα αποφεύγει την ανοσοαπόκριση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το TTV DNA ανιχνεύτηκε στον ορό του αίματος και στα κόπρανα των ασθενών στην οξεία φάση της ηπατίτιδας, σε σχέση με το οποίο προτάθηκε ότι η TTV μπορεί να είναι ένας άλλος εκπρόσωπος της ομάδας της εντερικά μεταδιδόμενης ηπατίτιδας..
Αυτή η θέση μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα ακόλουθα γεγονότα:
• απουσία αυστηρής εξάρτησης από την εξάπλωση του ιού στο παρεντερικό φορτίο.
• ανίχνευση TTV DNA σε δείγματα χολής και περιττώματα φορέων.
• Η γειτνίαση της TTV με την οικογένεια Pawoviridae, ορισμένοι από τους ιούς της έχουν μηχανισμό μετάδοσης κοπράνων-στόματος.
• αυξημένη συχνότητα ανίχνευσης TTV DNA μεταξύ ατόμων με παρουσία HAVAb.
• ένα ξέσπασμα οξείας ηπατίτιδας με στοματική μετάδοση των παθογόνων από το στόμα που σχετίζεται με το TTV που καταγράφεται στην Κίνα
Η ανίχνευση TTV DNA σε ζώα, του οποίου το κρέας χρησιμοποιείται ευρέως στην ανθρώπινη διατροφή, δεν αποκλείει την πιθανότητα εφαρμογής της τροφής μετάδοσης τροφής της TTV όταν καταναλώνουν προϊόντα κρέατος μολυσμένα με TTV χωρίς κατάλληλη θερμική επεξεργασία του προϊόντος..
Βρέθηκε μια άμεση σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του ιού που εντοπίστηκε στο αίμα και της παρουσίας του στα κόπρανα.
Η ανίχνευση TTV DNA στη χολή και η σύμπτωση των χαρακτηριστικών αυτών των απομονωμένων ιών με σωματίδια TTV που απομονώνονται από αίμα και κόπρανα, επιτρέπει, κατ 'αναλογία με την ηπατίτιδα Α και Ε, να υποστηρίξει ότι η TTV πολλαπλασιάζεται στα ηπατοκύτταρα, από όπου εισέρχεται στους χολικούς αγωγούς, εισέρχεται στο έντερο με τη χολή και μετά στα κόπρανα. Εφόσον η TTV δεν έχει λιπιδική μεμβράνη, η μολυσματικότητα της δεν μειώνεται από την επίδραση χολικών οξέων, τα οποία διαλύουν τη λιπιδική μεμβράνη άλλων ιών. Το TTV DNA έχει επίσης βρεθεί στο σάλιο, στο σπέρμα και στις κολπικές εκκρίσεις. Έχει αποδειχθεί ότι το κύριο όργανο αναπαραγωγής αυτού του ιού είναι το ήπαρ.
Η παρεντερική μετάδοση της TTV επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ελήφθησαν στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΗΠΑ), υποδεικνύοντας ότι η λοίμωξη TTV είναι στατιστικά πιο συχνή μεταξύ των ασθενών που είχαν προηγουμένως λάβει μεταγγίσεις αίματος (26,4%) σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν μετάγγιση αίματος. (4,7%).
Η συχνότητα ανίχνευσης DNA TTV σε ομάδες κινδύνου (ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία χρόνιας αιμοκάθαρσης, αιμοφιλικοί, ενδοφλέβιοι τοξικομανείς, γυναίκες σε πορνεία, ομοφυλόφιλοι) είναι 2 φορές ή υψηλότερη από το αποτέλεσμα αυτής της ανίχνευσης ιών μεταξύ αιμοδοτών.
Η πιθανότητα περιγεννητικής μετάδοσης του ιού από μολυσμένη μητέρα σε νεογέννητο παιδί δεν αποκλείεται. Υπάρχει επίσης μια άποψη σχετικά με την υψηλή πιθανότητα της σεξουαλικής μετάδοσης του TTV. Αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα ανίχνευσης TTV DNA σε σπέρμα και τραχηλικές εκκρίσεις..
Επικράτηση. Στις ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό ανίχνευσης του DNA TTV είναι στο επίπεδο του 1,9-16,7%, στις ασιατικές χώρες - από το Ι έως το 42%, στις ΗΠΑ - από 1,0 έως 10% στις χώρες της Νότιας Αμερικής - από 10 έως 62%, και στις περισσότερες αφρικανικές χώρες - από 44 έως 83%.
Το TTV DNA ανιχνεύεται με υψηλότερη συχνότητα σε άτομα που έλαβαν μεταγγίσεις αίματος και προϊόντων αίματος, καθώς και σε λήπτες οργάνων. Ωστόσο, μελέτες που διεξήχθησαν σε υγιείς αιμοδότες έδειξαν ότι το XTV DNA εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές με συχνότητα 2 έως 38%, με την TTV να είναι η πιο διαδεδομένη στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Συχνά, το TTV DNA ανιχνεύεται σε ασθενείς με άλλη ιογενή ηπατίτιδα (A, B, C), αν και δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα κατανομής με την ομάδα υγιών ατόμων. Μελέτες γονότυπου TTV DNA που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές δεν αποκάλυψαν τη σχέση ενός συγκεκριμένου γονότυπου με μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι γονότυποι TTV Gla και Gib αντιπροσωπεύονται ευρέως σχεδόν παντού.

Χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας. Επί του παρόντος, δεν αποκλείεται η πιθανότητα σύνδεσης μεταξύ του ιού TTV και της εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC), ωστόσο, στη μελέτη των ηπατοκυττάρων που ελήφθησαν από ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος με παρουσία TTV DNA στον ορό του αίματος, το ολοκληρωμένο DNA του ιού δεν ανιχνεύτηκε. Επί του παρόντος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εμφάνισης TTV DNA με επακόλουθη επιμονή και περαιτέρω εξαφάνιση. Η μακροχρόνια ανίχνευση TTV DNA χωρίς βιοχημικές και μορφολογικές αλλαγές στη λειτουργία του ήπατος υποδηλώνει την ύπαρξη ασυμπτωματικής μεταφοράς του ιού. Σύμφωνα με την παρατήρηση των A. Matsumoto et al, το DNA TTV μπορεί να παραμείνει για 22 χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της TTV και της χρόνιας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας. Στη μελέτη της μικτής ηπατίτιδας (HCV + TTV), διατυπώθηκε η άποψη ότι η TTV δεν έχει καμία επίδραση στην πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C και στην πιθανή μετατροπή της σε κίρρωση.
Η συντριπτική πλειονότητα των ερευνητών πιστεύει ότι η TTV δεν προκαλεί ηπατίτιδα. Ως ένα από τα επιχειρήματα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής λοίμωξης των χιμπατζήδων, όπου δεν υπάρχει αύξηση της δραστηριότητας τρανσαμινασών και δεν υπάρχουν ιστολογικές εκδηλώσεις φλεγμονής ιστού του ήπατος, παρά την ενεργή αντιγραφή του TTV DNA σε ηπατοκύτταρα Η σύγκριση των βιοχημικών και μορφολογικών διαφορών μεταξύ ατόμων με και χωρίς TTV δείχνει επίσης η απουσία ηπατίτιδας που σχετίζεται με αυτόν τον ιό. Η μόνη καταγεγραμμένη διαφορά μεταξύ των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα "ούτε το B ούτε το C" ανάλογα με την παρουσία του TTV DNA είναι μια ελαφρώς υψηλότερη δραστικότητα της γ-γλουτα-μιλτρανσπεπτιδάσης σε μολυσμένα άτομα.

Χαρακτηριστικά διαγνωστικών. Επί του παρόντος, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της εξάπλωσης του TTV είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Για την εφαρμογή του, επελέγησαν εκκινητές, πληροφορίες για τις οποίες κωδικοποιούνται στη συντηρητική περιοχή του TTV DNA. Μεταξύ των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα μη-Α, μη-G, η συχνότητα ανίχνευσης DNA TTV κυμάνθηκε από 13,6 έως 43,0%. Εκτός από την ποιοτική έκδοση της μεθόδου ανίχνευσης DNA TTV, έχει επίσης αναπτυχθεί μια ποσοτική έκδοση.

Ηπατίτιδα TTV

Η ηπατίτιδα TTV είναι μια ανθρωπορωτική λοίμωξη με έναν κυρίως μηχανισμό παρεντερικής μετάδοσης που προκαλείται από έναν ιό που περιέχει ηπατοτροπικό DNA. Μεταξύ των ασθενών, υπάρχει τόσο ασυμπτωματική ιομία όσο και εκδηλωμένη μορφή ηπατίτιδας (κίτρινη και κνησμός του δέρματος, πόνος στη δεξιά πλευρά, δυσπεψία κ.λπ.). Ο μόνος τρόπος για τη διάγνωση της νόσου είναι ο προσδιορισμός τμημάτων του ιού DNA με PCR, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Δεν έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη θεραπεία. Τα καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση τιλορόνης και τον συνδυασμό γλυκυρριζικού οξέος με φωσφολιπίδια. Σε συνδυασμό με άλλη ιογενή ηπατίτιδα, η φλεγμονώδης ιντερφερόνη α-2α χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη.

ICD-10

 • Αιτίες
 • Παθογένεση
 • Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας TTV
 • Επιπλοκές
 • Διαγνωστικά
 • Θεραπεία ηπατίτιδας TTV
 • Πρόβλεψη και πρόληψη
 • Τιμές θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Η ιογενής λοίμωξη από ΤΤ είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά η πυκνότητα της εισβολής είναι διαφορετική. Το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης καταγράφεται στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, έχει μέσο όρο περίπου 15%. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί εάν ο ιός είναι υποχρεωτικό ή υπό όρους παθογόνο παράσιτο. Το παθογόνο χαρακτηρίστηκε ως ιός που μεταδίδεται μετάγγιση - ένας ιός που μεταδίδεται με μετάγγιση αίματος. Αυτός ο μολυσματικός παράγοντας ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1997 σε ασθενή με ηπατίτιδα μετά από μετάγγιση άγνωστης αιτιολογίας. Στο παρόν στάδιο ανάπτυξης της ιολογίας, το TTV είναι ο μόνος ιός του οποίου το γονιδίωμα αντιπροσωπεύεται από ένα μονόκλωνο κυκλικό DNA μόριο.

Αιτίες

Ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου είναι ένας ιός DNA από την οικογένεια Circoviridae. Ο μικροοργανισμός είναι αρκετά σταθερός στο εξωτερικό περιβάλλον. Η ξηρή θερμική επεξεργασία στους 65 ° C για 96 ώρες δεν την απενεργοποιεί, αλλά όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η μόλυνση πεθαίνει. Ο ανοσοποιητικός καθαρισμός είναι αποτελεσματικός. Το TTV είναι εξαιρετικά μεταβλητό. Ένα άτομο μπορεί να έχει πολλές από τις επιλογές του ταυτόχρονα..

Η πηγή και η δεξαμενή μόλυνσης είναι ένα μολυσμένο άτομο. Οι κύριοι μηχανισμοί μετάδοσης είναι παρεντερικοί και σεξουαλικοί. Σε σχέση με την ανίχνευση του ιού στη χολή και τα κόπρανα των μολυσμένων, είναι επίσης δυνατή η εφαρμογή του στοματικού στοματικού μηχανισμού. Έχουν αναφερθεί περιστατικά μετάπλευρης μετάδοσης του παθογόνου. Η ανίχνευση του παθογόνου DNA στο αίμα των ζώων (ταύροι, πρόβατα) δεν αποκλείει την πιθανότητα μόλυνσης με κρέας που έχει υποστεί ανεπαρκή θερμική επεξεργασία. Πιο συχνά, ο ιός βρίσκεται σε ασθενείς με χρόνια αιμοκάθαρση, αιμοφιλικούς, τοξικομανείς, ομοφυλόφιλους. Υπάρχουν συνμολύνσεις με λοίμωξη HIV, ιογενή ηπατίτιδα C και Β.

Παθογένεση

Ο μηχανισμός ανάπτυξης της ηπατίτιδας TTV δεν είναι πλήρως κατανοητός. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μόλυνση προχωρά με τη μορφή μακροχρόνιας χρόνιας ασυμπτωματικής ιοιμίας. Η ακριβής σχέση μεταξύ μόλυνσης και ανάπτυξης εκδηλωμένων μορφών ηπατίτιδας δεν είναι ακόμη σαφής. Ο ιός βρίσκεται τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε ασθενείς με σημεία βιοχημικής δραστηριότητας της διαδικασίας (αυξημένα επίπεδα ALT, AST, ALP, GGTP). Έχει αποδειχθεί μέσω πολλών μελετών ότι τα ηπατικά κύτταρα είναι ο κύριος τόπος αναπαραγωγής παθογόνων..

Επιπλέον, το DNA ενός μολυσματικού παράγοντα βρίσκεται σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος, λεμφοειδή κύτταρα, μυελό των οστών, σάλιο, κολπικές εκκρίσεις, σπερματικό υγρό και χολή. Στο ήπαρ με λοίμωξη TTV, προσδιορίζονται λεμφοκυτταρική διήθηση των πυλών, η βλάβη στο επιθήλιο των χολικών αγωγών (ελάχιστη πύλη χολαγγειίτιδα), η εστιακή νέκρωση των ηπατοκυττάρων, ο εκφυλισμός των λιπών.

Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας TTV

Η περίοδος επώασης είναι άγνωστη. Η μακροχρόνια ασυμπτωματική ιοιμία είναι χαρακτηριστική. Σε πολλά πειράματα σε χιμπατζήδες, τα ζώα έχουν παρατηρήσει αυτο-εξάλειψη του ιού. Με την ηπατίτιδα TTV, εμφανίζονται τα τυπικά συμπτώματα της κοινής ιογενούς ηπατίτιδας. Υπάρχει μια μακρά λανθάνουσα πορεία μόλυνσης με περιοδικές παροξύνσεις. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, τα μόνα σημάδια ασθένειας είναι η ηπατομεγαλία και η ανίχνευση ιικού DNA στο αίμα. Όταν η διαδικασία επανενεργοποιηθεί, ίκτερος, κνησμός του δέρματος, βαρύτητα στο δεξιό υποχόνδριο, αύξηση της κοιλιάς, μείωση του σωματικού βάρους, δυσπεψία, άσθιο σύνδρομο.

Επιπλέον, η παρουσία του ιού παρατηρείται σε ορισμένους ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ψωρίαση και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο αιτιολογικός παράγοντας βρίσκεται σε ορισμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Συζητείται ο ρόλος του ιού στην ανάπτυξη σπειραματονεφρίτιδας και αγγειίτιδας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις σχετικά με το ρόλο του παθογόνου στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών. Η ανοσοαπόκριση χαρακτηρίζεται από μια κατωτερότητα των σχηματισμένων αντισωμάτων, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την κυτταρική ανοσία.

Επιπλοκές

Η ηπατίτιδα TTV έχει τις ίδιες επιπλοκές με την κανονική ιογενή ηπατίτιδα. Με πλήρη πορεία, αναπτύσσεται οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο DIC, οξεία ηπατική ανεπάρκεια με βαθύ κώμα, υπόταση, ταχυκαρδία, αιμορραγικό σύνδρομο. Η χρόνια ηπατίτιδα συμβάλλει στο σχηματισμό κίρρωσης με την εμφάνιση πυλαίας υπέρτασης, ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, αιμορραγίας από τις διασταλμένες φλέβες του οισοφάγου, ασκίτη, ηπατερινά και αιμορραγικά σύνδρομα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη σύνδεση της μεταφοράς λοίμωξης TTV με επιπλοκές που προκύπτουν σε ασθενείς με άλλες ασθένειες. Επιπλέον, το παθογόνο βρίσκεται σε απόλυτα υγιείς ανθρώπους..

Διαγνωστικά

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την TTV-ηπατίτιδα. Τα σημεία οποιασδήποτε ιογενούς ηπατίτιδας προσδιορίζονται αντικειμενικά: ηπατομεγαλία, ίκτερος του σκληρού χιτώνα, ίκτερος, «ηπατικά» σημεία, σοβαρότητα στο δεξιό υποχόνδριο, σύνδρομο ασθενής, δυσπεψία. Εάν υποψιάζεστε αυτήν την ασθένεια, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό μολυσματικών ασθενειών και να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών. Οι ακόλουθες κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική:

 • Βιοχημική εξέταση αίματος. Βρέθηκε αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών (AST, ALT). Τα επίπεδα ALP και GGTP παραμένουν κανονικά ή ελαφρώς αυξημένα. Η IPT και η λευκωματίνη για ηπατίτιδα σταδίου είναι συνήθως εντός φυσιολογικών ορίων.
 • Μοριακά γενετικά διαγνωστικά. Ο μόνος τρόπος αναγνώρισης της ιογενούς λοίμωξης από ΤΤ είναι η ανίχνευση συγκεκριμένων περιοχών DNA από PCR στον ορό του αίματος των ασθενών. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου έχουν αποκλειστεί όλες οι πιθανές αιτίες ηπατίτιδας..

Στην επιστημονική έρευνα, οι ορολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αντισωμάτων, αλλά αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται στη ρουτίνα πρακτική. Επιπλέον, είναι συχνή η συνμόλυνση με ιογενείς λοιμώξεις από ηπατίτιδα Β και C και HIV. Σε αυτήν την περίπτωση, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες των αντίστοιχων ασθενειών. Η διαφορική διάγνωση πραγματοποιείται με όλες τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ηπατίτιδα.

Θεραπεία ηπατίτιδας TTV

Η θεραπεία της οξείας και της επιδείνωσης της χρόνιας ηπατίτιδας πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο. Η θεραπεία σε αυτήν την περίοδο στοχεύει στην αντιστάθμιση της ηπατικής λειτουργίας, αποτρέποντας την πρόοδο της διαδικασίας και την ανάπτυξη επιπλοκών. Τα κύρια στάδια είναι η προσήλωση σε μια κατάλληλη δίαιτα, θεραπεία αποτοξίνωσης χρησιμοποιώντας διαλύματα γλυκόζης, η χρήση ηπατοπροστατευτικών και βασικών φωσφολιπιδίων, σύμφωνα με ενδείξεις - διουρητικά, λακτουλόζη, παρασκευάσματα λευκωματίνης.

Ειδική αντιική θεραπεία πραγματοποιείται σε εξωτερικούς ασθενείς. Δεν έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση της ανάκαμψης. Ωστόσο, έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τιλορόνη και συνδυασμένο παρασκεύασμα γλυκυρριζικού οξέος και φωσφολιπιδίων. Η ανάκαμψη σημειώνεται σε περισσότερο από το 60% των περιπτώσεων. Για μικτή λοίμωξη με ηπατίτιδα C, χρησιμοποιούνται φλεγμονώδεις ιντερφερόνες με ριμπαβιρίνη. Η εξάλειψη του παθογόνου παρατηρείται στο 45% των περιπτώσεων.

Πρόβλεψη και πρόληψη

Με την ηπατίτιδα που σχετίζεται με ιογενή λοίμωξη από ΤΤ, η πρόγνωση είναι σχετικά ευνοϊκή, καθώς η χρήση ειδικής θεραπείας συμβάλλει στην ανάρρωση περισσότερων από τους μισούς ασθενείς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την ανάγκη θεραπείας της ασυμπτωματικής ιοιμίας λόγω του γεγονότος ότι πολλά μολυσμένα άτομα αντιμετωπίζουν αυθόρμητη εξάλειψη του ιού. Δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένη προφύλαξη. Σε αυτό το στάδιο μελέτης του ιού, η ανάπτυξη ενός εμβολίου είναι αδύνατη λόγω της υψηλής μεταβλητότητας του παθογόνου. Τα μη ειδικά μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής, την επαρκή θερμική επεξεργασία του κρέατος, τη χρήση συρίγγων μιας χρήσης, την επεξεργασία ιατρικών οργάνων, τη χρήση αντισυλληπτικών..

Τι είναι η ηπατίτιδα TTV, τα συμπτώματά της και οι μέθοδοι θεραπείας

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ταξινόμηση της ηπατίτιδας συμπληρώθηκε με νέες μορφές. Έτσι περιγράφονται οι τύποι G, F, TTV, SEN. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι ο ιός TTV είναι εντελώς αβλαβής και δεν απαιτεί θεραπεία. Πράγματι, σε μικρές ποσότητες μπορεί να βρεθεί σε κάθε άτομο. Ωστόσο, εάν το περιεχόμενο της TTV στο αίμα υπερβαίνει τον κανόνα, τότε αρχίζουν προβλήματα με το ανοσοποιητικό σύστημα, επιδεινώνεται η ευημερία του ασθενούς. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτού του τύπου ηπατίτιδας, πώς επηρεάζει το σώμα και πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί?

Τι είναι?

Η ηπατίτιδα TTV προκαλείται από έναν ιό που μεταδίδεται με επαφή αίματος. Το πρώτο θύμα, που είχε διαγνωστεί με άγνωστη λοίμωξη εκείνη την εποχή, έφερε το όνομα και το επώνυμό του με τα αρχικά γράμματα "TT". Εξ ου και το όνομα αυτού του τύπου ηπατίτιδας.

Το κυκλικό, αντίστροφο-σπειροειδές γονιδίωμα αυτού του ιού αντιπροσωπεύεται από έναν μονό κλώνο DNA και έχει κυκλική δομή. Οι επιστήμονες έχουν βρει κάποια ομοιότητα με το παθογόνο Circoviridae, το οποίο επηρεάζει τα ζώα (πουλερικά, χοίρους, σκύλους, αγελάδες, πιθήκους). Επομένως, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτοί οι ιοί θεωρήθηκαν οι ίδιοι. Έτσι, ο ιός μετάδοσης μετάδοσης (TTV) είναι ο πρώτος ιός που εντοπίζεται στον άνθρωπο..

Προς το παρόν, ανήκει στην οικογένεια Anellovirus. Είναι γνωστό ότι μόλις εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα, παραμένει για πάντα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη γενική υγεία, τον τόπο κατοικίας και το βιοτικό επίπεδο του ασθενούς. Υπάρχει λοίμωξη σε όλα τα συστήματα και τα όργανα, εξαπλώνεται άνισα, εμφανίζεται στο μυελό των οστών, στη συνέχεια στον λεμφοειδή ιστό, στη συνέχεια στους πνεύμονες και το ήπαρ.

Προσοχή! Στην πραγματικότητα, το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς TTV, το οποίο προσαρμόζεται αξιοσημείωτα στο σώμα του «ξενιστή».

Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ιού σε ασθενείς με ερυθηματώδη λύκο, ογκολογία και φλεγμονώδη μυοπάθεια. Αυξημένη σύνθεση δευτερογενών μορίων TTV παρατηρείται επίσης σε παιδιά κατά την επιδείνωση των αναπνευστικών ασθενειών και των χρόνιων παθήσεων..

Πιστεύεται ότι η λοίμωξη δεν είναι πραγματική προκλητική ηπατική ανεπάρκεια, αλλά οι επιστήμονες διεξάγουν ακόμη διάφορες μελέτες και μελετούν τον μηχανισμό δράσης της TTV στο ανθρώπινο σώμα..

Αυτή η μόλυνση έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε αφρικανικές χώρες, λίγο λιγότερο - στην Αμερική και στην Αυστραλιανή ήπειρο. Στην Ευρώπη, περίπου το 15% του πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό TTV, στις ασιατικές χώρες - 40%. Συχνά, η «επικίνδυνη» ομάδα περιλαμβάνει κοινωνικά μειονεκτούντα στρώματα της κοινωνίας: χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, ομοφυλόφιλοι, τοξικομανείς, άτομα με έντονη σεξουαλική ζωή..

Τρόποι απόκτησης ηπατίτιδας

Δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία σχετικά με την ευαισθησία του σώματος σε αυτήν τη μόλυνση. Είναι γνωστό ότι ο ιός μετάδοσης μετάγγισης εντοπίζεται συχνά σε άτομα με ηπατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας σε χρόνια και οξεία μορφή. Συχνά συνδυάζεται με άλλους, πιο δραστικούς ιούς ηπατίτιδας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς εξελίσσεται η ασθένεια στα παιδιά, τι προκαλεί και πώς επηρεάζει το σώμα των μωρών.

Δεν υπάρχουν εξουσιοδοτημένες δοκιμές και πρότυπα που συνιστώνται από επιτροπές υγείας στον έλεγχο αιμοδοτών. Αυτό σημαίνει ότι ένας δότης, ένας φορέας TTV μπορεί να δωρίσει αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς, διαδίδοντας έτσι τη μόλυνση στον πληθυσμό..

Κλινικές ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κίνδυνος αυτής της ηπατίτιδας είναι ότι ο φορέας της δεν υποψιάζεται ότι έχει μολυνθεί. Ο ιός μετάδοσης μετάγγισης είναι εξαιρετικά δυσνόητος, καθώς εντοπίστηκε πριν από δύο δεκαετίες. Πιστεύεται ότι η ηπατίτιδα TTV μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο:

 1. Ίνωση των πνευμόνων. Σχεδόν όλοι οι πάσχοντες από αυτήν την ασθένεια και οι παθολογίες που σχετίζονται με τους πνεύμονες έχουν TTV. Αυτό δείχνει ότι, ίσως, η ίδια η μόλυνση, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σώμα, δεν είναι η αιτία της νόσου, αλλά επιδεινώνει και επιταχύνει την ανάπτυξη πνευμονικής παθολογίας..
 2. Χολαγγίτιδα και άλλες παθολογίες που σχετίζονται με τους χοληφόρους πόρους. Η μόλυνση μπορεί να είναι η ώθηση για την εμφάνισή τους.
 3. Γαστρεντερίτιδα. Το 90% των ασθενών έχουν TTV.
 4. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η TTV μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη νεοπλασμάτων στο ήπαρ, αλλά η έρευνά τους δεν έχει ακόμη αποδειχθεί κλινικά και δεν έχει ληφθεί υπόψη..

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί η χρόνια ηπατίτιδα TTV, καθώς προχωρά χωρίς έντονα σημάδια. Ακόμα και αν το θύμα έχει ελαφρώς διευρυμένο ήπαρ, οι γιατροί δεν βλέπουν τη σχέση μεταξύ της διαταραχής και του ιού μετάδοσης μετάγγισης. Στην οξεία φάση της νόσου, οι ασθενείς σημειώνουν:

 • λήθαργος, μειωμένη φυσική αντοχή, απώλεια δύναμης
 • πόνος στα άκρα
 • μια κατάσταση που προηγείται του εμέτου, ξηροστομία
 • την παρουσία μιας κίτρινης επικάλυψης στη γλώσσα.
 • αυξημένη θερμοκρασία σώματος
 • μεγέθυνση του ήπατος σε μέγεθος?
 • άσθιο σύνδρομο;
 • η εμφάνιση του ίκτερου.

Η περίοδος επώασης για TTV δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Εάν η πορεία της νόσου είναι φευγαλέα, τότε τα πρώτα έντονα συμπτώματα σημειώνονται μόλις 6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Εάν πραγματοποιήθηκε μετάγγιση αίματος, τότε τα πρωτογενή σημεία παρατηρούνται ήδη μετά από 3-4 εβδομάδες.

Σημείωση! Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η σοβαρότητα αυτής της ηπατίτιδας επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του ιού TTV στο αίμα..

Για τον εντοπισμό της παθολογίας και την ακριβή διάγνωση, οι ειδικοί παραπέμπουν τον ασθενή για εξέταση ούρων και λεπτομερή ανάλυση του φλεβικού αίματος. Είναι σημαντικό για αυτούς πώς αλλάζουν:

 • ένζυμα αλανίνης αμινοτρανσφεράση, τα οποία περιέχονται στα κύτταρα και τους ιστούς του ήπατος.
 • ένζυμα ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης, που περιέχονται στα κύτταρα του καρδιακού μυός.
 • δείκτες πιο επικίνδυνης ηπατίτιδας C και B ·
 • αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η οποία ποσοτικοποιεί το επίπεδο του TTV DNA στο πλάσμα του αίματος.

Θεραπεία και πρόληψη

Λόγω της έλλειψης κλινικών δεδομένων, η φαρμακευτική αγωγή του ιού μετάδοσης μετάγγισης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μερικοί ειδικοί είναι σίγουροι ότι μπορεί να θεραπευτεί με την Ιντερφερόνη. Ωστόσο, υπάρχει η άποψη ότι η TTV δείχνει αντίσταση στα γενικά αποδεκτά πρότυπα της Ιντερφερόνης και η κλασική μέθοδος θεραπείας δεν λειτουργεί εδώ..

Αντιιικά φάρμακα και ανοσορυθμιστικοί παράγοντες συνταγογραφούνται συχνά σε ασθενείς. Αλλά σχεδόν όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία αυτή τη στιγμή..

Οι πληροφορίες σχετικά με την πλήρη ανάρρωση των θυμάτων είναι διαφορετικές.

Σπουδαίος! Οι ερευνητές πιστεύουν ότι με την ελάχιστη συγκέντρωση του ιού μετάδοσης μετάγγισης, μπορεί να θεραπευτεί πλήρως στο 45% των περιπτώσεων. Εάν το περιεχόμενο είναι υψηλό, τότε το άτομο δεν μπορεί να θεραπευτεί πλήρως..

Η έρευνα συνεχίζεται προς το παρόν. Μόλις εφαρμοστούν επαρκή θεραπευτικά σχήματα, θα τεθούν σε ισχύ αμέσως και οι ασθενείς με ηπατίτιδα TTV μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς.

Η παρουσία TTV σε ένα άτομο δεν είναι πρόταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιός θα αναπτύξει την καταστροφική του δραστηριότητα και θα προκαλέσει καρκίνο του ήπατος ή του πνεύμονα. Αλλά ο ασθενής χρειάζεται ιατρική εξέταση και διαβούλευση με στενούς ειδικούς. Οι συστάσεις τους πρέπει να τηρούνται αυστηρά, και τότε υπάρχει πιθανότητα η ηπατίτιδα να μην εκδηλωθεί στο μέλλον. Εάν δεν υπάρχουν παθολογικές αλλαγές στους ιστούς και τα κύτταρα του ήπατος, τότε δεν απαιτείται θεραπεία εάν ανιχνευτεί μόνο αυτός ο ιός της ηπατίτιδας.

 • αποφύγετε το αλκοόλ, το κάπνισμα, τη λήψη ναρκωτικών
 • ζήστε μια ενεργή ζωή.
 • ακολουθήστε μια διατροφή που δεν περιλαμβάνει λιπαρά, πικάντικα, αλμυρά, τουρσί.

Είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνετε καθημερινά φρέσκα λαχανικά, φρούτα, βότανα, άπαχο κρέας και ψάρια στη διατροφή. Τα πιάτα πρέπει κατά προτίμηση να είναι στον ατμό, να βράσουν ή να μαγειρευτούν. Έτσι το συκώτι δεν θα εκτεθεί σε περιττό άγχος.

 • Πάρτε σύμπλοκα βιταμινών για να υποστηρίξετε τις προστατευτικές λειτουργίες εκτός εποχής.
 • διασφαλίστε το σωστό καθεστώς κατανάλωσης αλκοόλ (πίνετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα).
 • αερίζετε τακτικά το δωμάτιο και περπατάτε.
 • πηγαίνετε για σπορ: κολύμπι, γυμναστική, τζόκινγκ, γυμναστήριο.
 • να αποκλείσετε καταστάσεις άγχους, να αποτρέψετε την εμφάνιση καταθλιπτικών καταστάσεων.
 • απόλυτη ανάπαυση και όχι υπερβολική εργασία διανοητικά και σωματικά.
 • να προσέχετε την προσωπική υγιεινή και να μην έρθετε σε επαφή με πιθανούς φορείς του ιού TTV.
 • αποφύγετε το περιστασιακό σεξ?
 • επιλέξτε προσεκτικά σεξουαλικούς συντρόφους.
 • Συνέπειες και προβλέψεις

  Ο ιός TTV διαφέρει από άλλα παθογόνα της ηπατίτιδας στο ότι μπορεί να παραμείνει στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εκδηλωθεί ή να αλλάξει. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία επίδραση στο ήπαρ σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά εάν, για κάποιο λόγο, η συγκέντρωσή του αυξάνεται, είναι πιθανό να ενταχθούν και άλλοι ιοί και τόσο σοβαρές επιπλοκές όπως:

  • αναιμία, θρομβοκυτταροπάθεια, αιμοβλάστωση και άλλες ασθένειες του αίματος.
  • κίρρωση του ήπατος;
  • οξεία και χρόνια ηπατίτιδα.

  Οι γιατροί πιστεύουν ότι άρχισαν να μελετούν τον Ιό μετάδοσης μετάδοσης αρκετά πρόσφατα και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για μια επιτυχημένη θεραπεία. Υπάρχουν περίπου 29 γονότυποι TTV. Ο τύπος 1α, ο οποίος έχει δοκιμαστεί σε χιμπατζήδες, είναι δυνητικά επικίνδυνος και έχει προκαλέσει οξεία ηπατίτιδα. Αλλά είναι άγνωστο αν προκαλεί ηπατίτιδα στους ανθρώπους..

  Σύμφωνα με τους γιατρούς και τους ασθενείς, η ηπατίτιδα TTV αντιμετωπίζεται με ιντερφερόνη, αλλά δεν δίνει πολλά αποτελέσματα, καθώς η λοίμωξη είναι εξαιρετικά ανθεκτική στο φάρμακο. Στις δυτικές χώρες, η παθολογία δεν έχει σημασία, δεδομένου ότι η βάση τεκμηρίωσης για την κατάλληλη θεραπεία είναι ακόμη μικρή. Μετά από μια ορισμένη πορεία θεραπείας σύμφωνα με τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της έρευνας, τα αντισώματα πρέπει να παραμείνουν στο σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα άτομο είναι φορέας TTV καθ 'όλη τη ζωή του.

  Δεδομένου ότι δεν έχει αποδειχθεί ο κίνδυνος για το συκώτι, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε. Περαιτέρω σε βάθος έρευνα θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση, τον μετασχηματισμό και τον κίνδυνο της ηπατίτιδας TTV. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας της παθολογίας. Οι επιστήμονες δεν δίνουν προβλέψεις.

  Θα κατευθύνει τον ασθενή για διάγνωση, και με βάση τα αποτελέσματα που θα ληφθούν, θα καθορίσει σε ποιον ειδικό πρέπει να πάτε. Εάν αποδειχθεί ότι ο ιός TTV είναι η αιτία της κακουχίας, τότε θα πρέπει να δείτε έναν ηπατολόγο. Θα καθορίσει την πορεία της θεραπείας και θα δώσει μια σειρά σχετικών συστάσεων για την πρόληψη των επιδεινώσεων της νόσου.

  Ιός της ηπατίτιδας TTV, DNA TTV

  Περιγραφή

  Ιός της ηπατίτιδας TTV, DNA TTV, ποιοτική PCR σε πραγματικό χρόνο - προσδιορισμός του DNA του ιού της ηπατίτιδας TTV στο αίμα με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με ανίχνευση "σε πραγματικό χρόνο".

  Η ηπατίτιδα TTV (μετα-μετάγγιση) είναι ένας ηπατοτροπικός ιός της οικογένειας Circoviridae. Βρίσκεται συχνά σε άτομα μετά από μετάγγιση αίματος (μετά από 8-11 εβδομάδες) και τα παρασκευάσματα του, καθώς και σε λήπτες οργάνων.

  Η TTV συνδέεται συχνά με άλλη ιογενή ηπατίτιδα (A, B, C). Η συχνότητα ανίχνευσης της ηπατίτιδας TTV σε ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα κυμαίνεται από 13,6 έως 43,0%, αν και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα της εξάπλωσης. Τα αποτελέσματα της πειραματικής λοίμωξης του TTV με τον ιό χιμπατζή έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη δραστηριότητα των τρανσαμινασών, και οι εκδηλώσεις φλεγμονής και άλλες αλλαγές στον ηπατικό ιστό δεν επιβεβαιώνονται ιστολογικά, παρά τον ενεργό αναδιπλασιασμό του TTV DNA στα ηπατοκύτταρα. Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η TTV δεν προκαλεί ηπατίτιδα..

  Είναι επίσης πιθανό ότι η παρουσία του ιού TTV στο σώμα μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC). Ταυτόχρονα, όλα αυτά είναι μόνο υποθετικά, καθώς στη μελέτη των ηπατοκυττάρων ασθενών με πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος και που περιέχουν TTV DNA στον ορό του αίματος, δεν βρέθηκε ιού DNA στα ηπατοκύτταρα. Μια άλλη ομάδα ασθενών όπου εντοπίστηκε ιός ηπατίτιδας ttv είναι ομάδες ασθενών με γαστρεντερίτιδα. Η μελέτη αποκάλυψε ότι στο 91% των 100% περιπτώσεων ασθενών με γαστρεντερίτιδα, ο ιός της ηπατίτιδας TTV εντοπίστηκε επίσης στο αίμα..

  Επιπλέον, η μακροχρόνια ανίχνευση DNA TTV στον ορό του αίματος είναι δυνατή χωρίς βιοχημικές αλλαγές στις λειτουργίες και μορφολογικές αλλαγές στο ήπαρ, γεγονός που καθιστά δυνατή την ανάληψη της πιθανότητας ασυμπτωματικής μεταφοράς του ιού.

  Ενδείξεις:

  • όταν σχεδιάζετε μια εγκυμοσύνη
  • στη διάγνωση των ΣΜΝ και της ηπατίτιδας.
  • στη διάγνωση γαστρεντερικών παθήσεων.
  Εκπαίδευση
  Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Συνιστάται η λήψη αίματος το νωρίτερο 4 ώρες μετά το τελευταίο γεύμα.

  Ερμηνεία αποτελεσμάτων
  Το τεστ είναι ποιοτικό. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται με όρους "found" ή "not found".

  • «Βρέθηκε»: ένα θραύσμα DNA ειδικό για τον ιό της ηπατίτιδας TTV, λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας TTV βρέθηκε στο αναλυθέν δείγμα βιολογικού υλικού.
  • «Δεν ανιχνεύθηκε»: δεν βρέθηκαν θραύσματα DNA ειδικά για τον ιό της ηπατίτιδας TTV στο αναλυθέν δείγμα βιολογικού υλικού ή η συγκέντρωση του παθογόνου στο δείγμα είναι κάτω από το όριο ευαισθησίας του τεστ.

  Ηπατίτιδα TTT: τι είναι αυτό, οι αιτίες της ανάπτυξης και της θεραπείας της νόσου

  Η ηπατίτιδα TTV είναι μια ανθρωπονοτική ασθένεια που μεταδίδεται επωφελώς μέσω της παρεντερικής οδού. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι ένας ηπατοτροπικός ιός. Ανακάλυψε για πρώτη φορά έναν ιό στα τέλη του αιώνα.

  Αλλοδαπός και μέχρι εκείνη τη στιγμή άγνωστος στην επιστημονική κοινότητα, το DNA (σημαίνει δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) βρέθηκε σε αρκετούς ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει μεταγγίσεις αίματος. Στην πραγματικότητα, στη διαδικασία της μετάγγισης αίματος, οι άνθρωποι έλαβαν DNA.

  Πώς μπορεί να μεταδοθεί η ηπατίτιδα του Titivi, παθογένεση και επικράτηση, κλινικά χαρακτηριστικά, θεραπεία και πιθανές αρνητικές συνέπειες - θα εξετάσουμε περαιτέρω.

  Περιγραφή της νόσου

  Η ιική ηπατίτιδα TTB είναι ευρέως διαδεδομένη παντού, επομένως η συνάφεια του ζητήματος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Η μεγαλύτερη επικράτηση της νόσου εντοπίζεται στις χώρες της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και της Ασίας. Στις ευρωπαϊκές χώρες περίπου το 15%. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν εάν το παθογόνο είναι υποχρεωτικό ή ευκαιριακό. Για πρώτη φορά, ένας μολυσματικός παράγοντας ανακαλύφθηκε το 1997 σε έναν ασθενή με ηπατίτιδα άγνωστης προέλευσης.

  Ο αιτιολογικός παράγοντας χαρακτηρίζεται από μια σύνθετη δομή δακτυλίου, το μέγεθος είναι σχετικά μικρό. Ο φάκελος απουσιάζει, ανιχνεύεται κυκλικό DNA. Ο ιός εισβάλλει στα ηπατικά κύτταρα, ένα μικρό μέρος κυκλοφορεί μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και καταλήγει σε άλλα βιολογικά υγρά. Εκτός από το συκώτι, επηρεάζει τους πνεύμονες, τον μυελό των οστών.

  Διαφέρει από άλλες ποικιλίες στο ότι ο ιός TTB δεν μεταλλάσσεται, δηλαδή δεν έχει τις ιδιότητες της μετάλλαξης. Ένας μολυσματικός παράγοντας μπορεί να είναι στο ανθρώπινο σώμα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, χωρίς να δείχνει επιθετικότητα. Μετά από μετάγγιση αίματος, το παθογόνο ενεργοποιείται, επειδή η ανοσολογική κατάσταση μειώνεται απότομα.

  Αιτιολογία της εμφάνισης

  Ο ιικός παράγοντας περιλαμβάνεται στην ομάδα των παθογόνων Circoviridae. Ο ιός του DNA είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στο περιβάλλον. Η ξηρή θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 βαθμών για 96 ώρες δεν οδηγεί σε απενεργοποίηση, αλλά μια αύξηση της θερμοκρασίας συμβάλλει στο θάνατό της.

  Η πηγή είναι ένα άρρωστο άτομο. Ο κύριος μηχανισμός μετάδοσης είναι παρεντερικός ή κατά τη συνουσία. Λόγω του γεγονότος ότι βρέθηκαν αντίγραφα του ιού στα ούρα και τα κόπρανα, η οδός μετάδοσης κοπράνων-στόματος.

  Στην ιατρική πρακτική, υπήρξαν περιπτώσεις κάθετης μετάδοσης - από μητέρα σε παιδί. Το παθογόνο υπάρχει στο αίμα των ταύρων και των προβάτων, το οποίο δεν αποκλείει τη μόλυνση κατά την κατανάλωση κρέατος που δεν έχει υποστεί την απαιτούμενη θερμική επεξεργασία. Τις περισσότερες φορές, ο ιός εντοπίζεται σε άτομα που έχουν ιστορικό λοίμωξης από HIV, ιικής ηπατίτιδας C και Β.

  Παθογένεση της ηπατίτιδας TTV

  Η TTV ηπατίτιδα και η παθογένεση δεν είναι πλήρως κατανοητά. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο μολυσματικός παράγοντας εισάγεται στο σώμα, η ασθένεια εξελίσσεται ως παρατεταμένη ασυμπτωματική ιοιμία (παρουσία ιού στο αίμα) μιας χρόνιας μορφής. Δεν έχει ακόμη αποδειχθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ του ιού TTT και της εκδήλωσης άλλης ηπατίτιδας στον ασθενή..

  Ο ιός βρίσκεται στο αίμα των υγιών ανθρώπων, καθώς και σε ασθενείς που έχουν κακές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας (υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης, AST, ALT, αλκαλική φωσφατάση). Μέσω πολλαπλών επιστημονικών μελετών, έχει αποδειχθεί ότι τα ηπατικά κύτταρα είναι ο τόπος αναπαραγωγής του παράγοντα.

  Το DNA βρέθηκε επίσης σε περιφερικό αίμα, λεμφοκύτταρα, μυελό των οστών, σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις και χολή. Λεμφοκυτταρική διήθηση, εστίες νέκρωσης, λιπώδης εκφυλισμός παρατηρούνται στο ήπαρ στο πλαίσιο της ηπατίτιδας TTB.

  Ποιος κινδυνεύει

  Ιατροί ειδικοί πιστεύουν ότι περισσότερο από το 90% των ανθρώπων παγκοσμίως είναι φορείς του ιού. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του παθογόνου συμβαίνει όταν υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες. Σε μια ειδική ομάδα κινδύνου είναι άτομα που έχουν μεταγγιστεί με αίμα ή τα συστατικά του, μετά από χειρουργική επέμβαση για μεταμόσχευση οργάνων.

  Επιπλέον παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ναρκωτικά, υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και κάπνισμα. Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει άτομα μη συμβατικού σεξουαλικού προσανατολισμού που είναι σεξουαλικά ενεργά. Οι ασθενείς με ιστορικό αιμοφιλίας υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

  Κλινικά συμπτώματα

  Οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να συλλέξουν μια πλήρη κλινική εικόνα. Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μην γνωρίζει καν ότι είναι άρρωστος. Υπήρξαν επίσης καταγεγραμμένες περιπτώσεις όταν υπήρχε ανεξάρτητη θεραπεία (χωρίς τη χρήση ναρκωτικών).

  Η διάρκεια της περιόδου επώασης είναι γνωστή μόνο κατά μέσο όρο - 6-12 εβδομάδες. Συμπτώματα όπως κιτρίνισμα του δέρματος, ορατές βλεννογόνες μεμβράνες, ασπράδια των ματιών δεν ανιχνεύονται σε ασθενείς.

  Ένα άτομο μπορεί να ζήσει για χρόνια με έναν ιό που δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο. Κατά τη διάρκεια μιας παρόξυνσης, το παθογόνο είναι ένας τρόπος να επηρεαστεί τα ηπατικά κύτταρα, ο οποίος εκδηλώνεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Ηπατομεγαλία.
  • Μια απότομη μείωση του σωματικού βάρους χωρίς λόγο στο πλαίσιο της προηγούμενης δίαιτας.
  • Μια επίμονη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος στο επίπεδο των υποπλεγμάτων.
  • Κόπωση, αδυναμία, χρόνια κόπωση.
  • Ναυτία, έμετος, πεπτικές διαταραχές.
  • Ελαφριά δυσφορία στο σωστό υποοχόνδριο.
  • Βαριά στα κάτω άκρα.
  • Ξηρό στόμα, κίτρινη πλάκα στη γλώσσα.

  Η αναφερόμενη κλινική δεν είναι ειδική για τον ιό TTV, καθώς είναι επίσης χαρακτηριστική για άλλες ασθένειες. Τις περισσότερες φορές, ένας μολυσματικός παράγοντας βρίσκεται στο αίμα κατά την εξέταση για άλλη ασθένεια.

  Η χρόνια πορεία της ηπατίτιδας TTT δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο. Ωστόσο, είναι σε θέση να μολύνει τα ηπατοκύτταρα, γεγονός που αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή. Το πώς εμφανίζεται αυτή η μορφή ηπατίτιδας στην παιδική ηλικία είναι άγνωστο, καθώς δεν υπάρχουν αντικείμενα για έρευνα.

  Επιδράσεις στο ήπαρ

  Σε σχεδόν 100% των κλινικών εικόνων, οι ειδικοί ιατροί συσχετίζουν την παρουσία ενός ιού που περιέχει DNA στο σώμα και τις ακόλουθες ασθένειες:

  1. Πνευμονική ίνωση ιδιοπαθούς φύσης.
  2. Χολαγγίτιδα και διάφορες άλλες ασθένειες της χοληδόχου κύστης. Μερικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι η αιτία της χολολιθίασης είναι ακριβώς η ηπατίτιδα TTT.
  3. Οξεία / χρόνια ηπατίτιδα. Υπάρχει μια θεωρία ότι η ποικιλία TTT δρα ως ώθηση για την ενεργοποίηση άλλων μορφών ηπατίτιδας.

  Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο καρκίνος του εντέρου και του ήπατος είναι συνέπεια της διείσδυσης του ιού TTV στο ανθρώπινο σώμα. Δεν υπάρχει κλινική επιβεβαίωση της θεωρίας.

  Διαγνωστικά

  Δεδομένου ότι η ασθένεια είναι ασυμπτωματική, είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Τις περισσότερες φορές, το μόνο σήμα ότι η TTV είναι ενεργή είναι η ηπατομεγαλία - το ήπαρ αυξάνεται σε μέγεθος. Αλλά οι γιατροί κατά τη διάρκεια μιας φυσικής εξέτασης ενός ασθενούς σπάνια συσχετίζουν αυτό το σύμπτωμα με έναν μολυσματικό παράγοντα..

  Η κύρια διαγνωστική μέθοδος που σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε το DNA είναι η PCR (μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης). Επιπλέον, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου έχουν αποκλειστεί και άλλες πιθανές αιτίες ηπατίτιδας.

  Επιπλέον, πραγματοποιούνται δοκιμές ηπατικής λειτουργίας. Είναι απαραίτητο να δωρίσετε φλεβικό αίμα. Στο πλαίσιο της ηπατίτιδας, τα TTT GGTP και ALP παραμένουν εντός του φυσιολογικού εύρους ή αυξάνονται ελαφρώς, το PTI και η λευκωματίνη στο φυσιολογικό εύρος.

  Στην επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιούνται ποσοτικές ορολογικές μέθοδοι για την ανίχνευση συγκεκριμένων αντισωμάτων. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται στη ρουτίνα πρακτική. Η διαφορική διάγνωση σημαίνει τον αποκλεισμό όλων των αιτιών που μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη της ηπατίτιδας.

  Θεραπευτικές αγωγές για την ηπατίτιδα TTV

  Η θεραπεία έχει τις δυσκολίες της, σύμφωνα με τους γιατρούς, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ηπατίτιδα TTV. Μερικοί γιατροί χρησιμοποιούν ιντερφερόνες στη θεραπεία, άλλοι πιστεύουν ότι το τυπικό ιατρικό πρωτόκολλο για αυτόν τον τύπο ασθένειας δεν έχει νόημα.

  Συνιστάται συχνότερα ένας συνδυασμός αντιιικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων. Σύμφωνα με ιατρικά στατιστικά στοιχεία, η αποτελεσματικότητα της ιντερφερόνης είναι υψηλή, αλλά μόνο στο 50% των περιπτώσεων. Για να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, η θεραπεία είναι μεγάλη - από έξι μήνες. Το φάρμακο οδηγεί σε πολλά αρνητικά φαινόμενα - αλλεργίες, αυτοάνοσες διαταραχές, αναιμία, ενδοκρινικές διαταραχές.

  Όταν οι ιντερφερόνες δεν δίνουν καλά αποτελέσματα, άλλα αντιιικά φάρμακα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με παράγοντες ενίσχυσης της ανοσίας. Έτσι, το σχέδιο είναι σχετικά αποτελεσματικό:

  • Δισκία Amiksin. Ένα δισκίο, διάστημα 24 ωρών.
  • Phosphogliv - πάρτε 2 δισκία, 3 φορές την ημέρα.
  • Η διάρκεια της θεραπευτικής πορείας είναι 3 μήνες.
  • Ο σεξουαλικός σύντροφος του ασθενούς πρέπει να υποβληθεί σε παρόμοια θεραπεία.

  Η Amiksin επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής της δικής της ιντερφερόνης στο σώμα και το Phosphogliv είναι ένας ηπατοπροστατευτικός παράγοντας που προστατεύει τα ηπατοκύτταρα. Δεδομένου ότι το γλυκυρριζικό οξύ υπάρχει στη σύνθεση, σχηματίζεται ένα αντιικό αποτέλεσμα.

  Πρόβλεψη και πρόληψη

  Η ηπατίτιδα που προκαλείται από τον ιό TTV έχει ευνοϊκή πρόγνωση. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ότι πάνω από 50% ανακάμπτει εντελώς. Υπάρχουν όμως λίγες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη θεραπείας για ασυμπτωματική μεταφορά, καθώς πολλοί φορείς δείχνουν μη εξουσιοδοτημένη εξάλειψη του ιού (εξαφάνιση).

  Δεν έχουν αναπτυχθεί ειδικά προληπτικά μέτρα. Σε αυτό το στάδιο της μελέτης ενός μολυσματικού ιού, η ανάπτυξη ενός ειδικού εμβολίου είναι αδύνατη. Επομένως, συνιστώνται μόνο μη ειδικά μέτρα - επαρκής θερμική επεξεργασία του κρέατος, χρήση προφυλακτικών, σύριγγες μιας χρήσης, συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής.

  Ηπατίτιδα TTV

  Υπάρχουν πολλοί τύποι ηπατίτιδας, μερικοί από τους οποίους δεν βλάπτουν την υγεία ενός ατόμου, ενώ άλλοι περιπλέκουν όλες τις συνθήκες της ζωής, μειώνοντας τη ζωή του. Χάρη στην επιστημονική έρευνα, πραγματοποιούνται διάφορα πειράματα σε ζώα, προσδιορίζονται νέα βακτήρια και ασθένειες. Και μόλις πρόσφατα, ένας άλλος άγνωστος ιός που ονομάζεται TTV ανακαλύφθηκε στο ανθρώπινο σώμα..

  Σχετικά με τον ιό της ηπατίτιδας TTV

  Το 1997, μια ομάδα ιατρικών ερευνητών ανακάλυψε σε ασθενείς μετά από μετάγγιση αίματος έναν ορισμένο ξένο οργανισμό DNA που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ήπαρ. Μετά από 2 μήνες, αυτοί οι πέντε ασθενείς διαγνώστηκαν με μια ασθένεια όπως η ηπατίτιδα μετά τη μετάγγιση και ο αριθμός των ιών αυξήθηκε σημαντικά. Η νέα ηπατίτιδα έλαβε ένα παράξενο όνομα προς τιμήν της μεταδιδόμενης ικανότητάς της μέσω της μετάγγισης αίματος, δηλαδή των μεταδοτικών μεταδόσεων vims (Hepatitis ttv).

  Ο ιός περιέχει DNA, το οποίο έχει κυκλική δομή 3852 νουκλεοτίδια μήκους και 30-50 nm σε μέγεθος. Το σχήμα του γενετικού του ημισφαιρίου αποτελείται από δύο μεγάλα και αρκετά μικρά ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης. Το ήπαρ είναι ο βιότοπος και η αναπαραγωγή του TTV DNA, αλλά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών έδειξαν την παρουσία τους στο σάλιο, το σπέρμα, τη χολή, τα κόπρανα, καθώς και σε κολπικές και τραχηλικές εκκρίσεις.

  Ο τακτικός αναγνώστης μας

  Ο τακτικός αναγνώστης μας αντιμετώπισε τα HEPATITIS WITH αποτελεσματικά φάρμακα - Sofosbuvir και Daklatasvir. Σύμφωνα με τις κριτικές των ασθενών, το αποτέλεσμα είναι 97% - πλήρης εξάλειψη του ιού. Αποφασίσαμε να σας προτείνουμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ θεραπεία για εσάς. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν 100%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.

  Μέχρι σήμερα, έχουν απομονωθεί 29 γονότυποι αυτού του ιού, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η μόλυνση εμφανίζεται γρήγορα σε τοξικομανείς, ομοφυλόφιλους, πόρνες, σε αιμοφιλικούς και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση. Υψηλά επίπεδα του ιού TTV παρατηρούνται επίσης σε άτομα που είχαν συχνές μεταγγίσεις αίματος ή μεταμοσχεύσεις οργάνων. Υπάρχουν προτάσεις ότι τα κατοικίδια ζώα μπορεί να είναι φορείς της λοίμωξης. Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού από αερομεταφερόμενα σταγονίδια, καθώς και από τη μολυσμένη μητέρα στο ενδομήτριο έμβρυο, δεν αποκλείεται.

  Συχνά διαπιστώνεται ότι η TTV σχετίζεται με άλλους τύπους ηπατίτιδας (A, B, C). Το ποσό της αναγνώρισης DNA TTV σε άτομα με οξεία ηπατίτιδα κυμαίνεται από 13,6 έως 43%, αλλά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη συχνότητα αναπαραγωγής. Η οξεία ηπατίτιδα που προκαλείται από έναν ιό εμφανίζεται με ελάχιστα ή καθόλου κλινικά συμπτώματα.

  Πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη μόλυνση της TTV με τον ιό χιμπατζή, μετά από τα οποία τα αποτελέσματα δεν έδωσαν σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση του ήπατος, αν και ένας μεγάλος αριθμός ιών DNA TTV εντοπίστηκε ενεργά στο όργανο του ζώου. Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές εργαστηρίου πιστεύουν ότι η TTV δεν σχετίζεται με τη νόσο της ηπατίτιδας Β..

  Υποτίθεται επίσης ότι υπάρχει μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της παρουσίας ενός ιού στο σώμα και ενός κακοήθους όγκου στο ήπαρ. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι σε καρκινοπαθείς ασθενείς με ορό TTV, το περιεχόμενο του ιού DNA στα ηπατικά κύτταρα δεν ανιχνεύθηκε. Σε ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με γαστρεντερίτιδα στο 91% των περιπτώσεων 100%, ανιχνεύθηκε DNA του ιού της ηπατίτιδας TTV στο αίμα.

  Λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της TTV βρίσκεται στο ήπαρ, μπορείτε να αισθανθείτε κάποιες αλλαγές στο σώμα που πρέπει να προειδοποιήσουν τον ασθενή.

  Συμπτώματα και συνέπειες

  Έχει πραγματοποιηθεί επαρκής έρευνα για τη μελέτη του DNA του ιού TTV, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με αυτόν και τις επιπτώσεις του στο ανθρώπινο σώμα. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί συνεχίζουν να μελετούν πεισματικά αυτό το στέλεχος..

  Ο ιός έχει λανθάνουσα φύση της πορείας, αλλά εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο ήπαρ, επομένως, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν ότι η εμφάνισή του σχετίζεται με ασθένειες χρόνιας και οξείας ηπατίτιδας. Επί του παρόντος, αυτή η δήλωση αντικρούεται από την πλειοψηφία των ειδικών - ηπατολόγων και ειδικών για τις μολυσματικές ασθένειες..

  Άρρωστοι άνθρωποι που πηγαίνουν σε γιατρούς με διάφορες μορφές της νόσου έχουν δείξει θετικά την παρουσία του ιού TTV, αλλά πολλοί από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν εκτεθεί σε παθολογίες του ήπατος. Κατά την αμφισβήτηση καταγγελιών, οι ασθενείς αντιμετώπισαν συμπτώματα όπως:

  • σοβαρή αδυναμία
  • τράβηγμα και δυσάρεστες αισθήσεις στους μυς του μοσχαριού.
  • ξερό στόμα;
  • κίτρινο επίστρωμα στη γλώσσα.
  • αίσθημα βαρύτητας στη δεξιά πλευρά.
  • ναυτία;
  • αυξημένη θερμοκρασία.

  Κανείς δεν θα μπορούσε να δώσει μια σαφή καταφατική απάντηση. Όλοι οι γιατροί αναφέρθηκαν στην παρουσία άλλων τύπων ασθενειών που σχετίζονται με τα έντερα και την ασθενή ανοσία. Οι ειδικοί διαβεβαίωσαν τους ασθενείς ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, ο οποίος εμφανίζεται στο 90% του ενήλικου πληθυσμού και δεν είναι ένας παράγοντας που προκαλεί ηπατίτιδα.

  Ωστόσο, είναι πιθανό ένας ιός που περιπλανιέται στα ανθρώπινα όργανα να οδηγήσει σε ορισμένες επιπλοκές ασθενειών, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι

  • ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;
  • χολολιθίαση;
  • χοληστερίωση
  • οξεία και χρόνια ηπατίτιδα
  • κίρρωση του ήπατος.

  Ανάλογα με την ανίχνευση της TTV σε ασθένειες, απαιτείται περαιτέρω μελέτη φυσιολογικών αλλαγών στον άνθρωπο.

  Οι βιολογικές μελέτες δίνουν κυρίως προσοχή στα επίπεδα ALT / AST, το μέγεθος του ήπατος, την παρουσία / απουσία HBsAg, PCR, HBcAb. Εάν οι παθήσεις πληρούν όλα τα πρότυπα, τότε δεν πρέπει να υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την ηπατίτιδα.

  Όταν οι ειδικοί διαπιστώνουν την παρουσία του DNA του ιού TTV στο αίμα του ασθενούς, δεν πρέπει να ανησυχείτε πολύ, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη διατροφή, να αποφύγετε το κάπνισμα και να πίνετε αλκοόλ, να αποκλείσετε τη χρήση ναρκωτικών, πραγματοποιώντας έτσι προληπτική θεραπεία.

  Θεραπεία

  Δεδομένου ότι η ηπατίτιδα TTV είναι ένας νέος τύπος ηπατικής νόσου, εξακολουθεί να είναι εντελώς αβάσιμη ως ένα από όλα τα στάδια της ηπατίτιδας..

  Τα διαγνωστικά της ανίχνευσης λοίμωξης DNA είναι η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Για ασθενείς με αποτελέσματα δοκιμών που έχουν ιούς TTV, οι γιατροί συνταγογραφούν προστατευτικό φάρμακο, ιντερφερόνη. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, τα κύτταρα του σώματος είναι ασφαλή από ιούς που προκαλούν ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του ιού TTV. Ωστόσο, υπάρχει η γνώμη των εργαστηριακών ερευνητών ότι η ιντερφερόνη δεν έδωσε ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία για αυτόν τον τύπο ηπατίτιδας - ακόμη και μετά από μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου, το DNA του ιού βρέθηκε στο αίμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους ασθενείς προσφέρεται αντιιική θεραπεία. Με βάση αυτό, προκύπτει ότι πρακτικά δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την ηπατίτιδα TTV με ιατρικές μεθόδους..

  Προληπτικοί τρόποι απαλλαγής από την τηλεόραση

  Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή σε πιο σοβαρές ασθένειες που ενοχλούν τον ασθενή. Ο ίδιος ο ιός TTV δεν έχει δείξει επικίνδυνη επίδραση στο σώμα από τότε. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι αιτίες των επιπλοκών σχετίζονται με ασθένειες TTV.

  Εάν βρεθεί DNA ιών στο αίμα, είναι απαραίτητο να εξεταστεί από γαστρεντερολόγο, ογκολόγο, ηπατολόγο, ειδικό για μολυσματικές ασθένειες. Κάθε ειδικός θα παρέχει τις συστάσεις του, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε..

  Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

  • άσκηση, τρέξιμο, γιόγκα
  • τρώγοντας φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και τρόφιμα που αυξάνουν την ανοσία.
  • σκλήρυνση και παραμονή στον καθαρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • καθημερινή χρήση βρασμένου νερού τουλάχιστον 2 λίτρα.
  • αποκλεισμός των τηγανισμένων και λιπαρών τροφών ·
  • πλήρης εξαίρεση του καπνού και των αλκοολούχων ποτών.

  Επιπλέον, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε πιο συχνά την προσωπική υγιεινή, να αλλάζετε ρούχα και εσώρουχα, να αποφεύγετε συγκρούσεις και αγχωτικές καταστάσεις, να λαμβάνετε περιοδικά αντιμικροβιακά φάρμακα..

  Οι επιστήμονες συνεχίζουν να εργάζονται για τον λίγο γνωστό ιό TTV, ο οποίος έπληξε τους ανθρώπους με την απροσδόκητη εμφάνισή του. Προς το παρόν, η σημασία αυτού του ιού δεν έχει αποδειχθεί με ακρίβεια, έχει αποδειχθεί η πιθανότητα υγιούς μεταφοράς του ιού, επομένως δεν χρειάζεται να εξεταστεί ειδικά για την ηπατίτιδα TTV.

  Η παθογένεια του ιού TTV για τα ηπατικά κύτταρα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εκ των προτέρων. Ελπίζεται για περαιτέρω έρευνα που θα καθορίσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση αυτού του ιού, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων για τη διάγνωση και τη θεραπεία της ηπατίτιδας TTV.

  Μπορεί η ηπατίτιδα C να θεραπευτεί χωρίς παρενέργειες;?

  Κρίνοντας από το γεγονός ότι διαβάζετε τώρα αυτές τις γραμμές, η νίκη στον αγώνα κατά των ηπατικών παθήσεων δεν είναι ακόμη στο πλευρό σας... Έχετε ήδη σκεφτεί τη θεραπεία με ιντερφερόνη; Αυτό είναι κατανοητό, επειδή η ηπατίτιδα C είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια, επειδή η σωστή λειτουργία του ήπατος είναι το κλειδί για την υγεία και την ευημερία. Ναυτία και έμετος, κιτρινωπός ή γκριζωπός τόνος του δέρματος, πικρία στο στόμα, σκουρόχρωμο των ούρων και διάρροια... Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν είναι γνωστά από εσάς. Αλλά ίσως είναι πιο σωστό να μην αντιμετωπίζετε το αποτέλεσμα, αλλά την αιτία?

  Σήμερα, τα φάρμακα νέας γενιάς Sofosbuvir και Daklatasvir έχουν πιθανότητα 97-100% να σας θεραπεύσουν μόνιμα από ηπατίτιδα C. Τα νεότερα φάρμακα μπορούν να αγοραστούν στη Ρωσία από τον επίσημο εκπρόσωπο του ινδικού φαρμακευτικού γίγαντα Zydus Heptiza. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν συμβουλές σχετικά με τη χρήση σύγχρονων ναρκωτικών, καθώς και να μάθετε για τις μεθόδους αγοράς, στον επίσημο ιστότοπο του προμηθευτή Zydus στη Ρωσία. Μάθετε περισσότερα >>

  Γιατρός της υψηλότερης κατηγορίας / Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών
  Τομέας δραστηριότητας: Διαγνωστικά και θεραπεία ασθενειών
  όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα, Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Γαστρεντερολόγων της Ρωσίας
  Προφίλ στο G+